Sanering

In de zomer van 2017 is begonnen met een pilot-onderzoek in 300 particuliere tuinen. Huiseigenaren kunnen op vrijwillige basis en kosteloos meedoen aan het onderzoek.

Als het gehalte lood te hoog is, wordt met de huiseigenaar gesproken over mogelijke vervolgstappen. Besluit de tuineigenaar te laten saneren, dan vinden per particuliere tuin zo’n tien verschillende deelonderzoeken plaats. Bijvoorbeeld een flora- en faunascan en aanvullend bodemonderzoek.

De eerste daadwerkelijke sanering vond plaats in de zomer van 2018. Bij het saneren worden de onverharde delen een halve meter weggegraven. Daarna wordt een scheidingsdoek of -net aangebracht en vervolgens een laag schone grond. Het onderzoek en de sanering worden uitgevoerd op kosten van de gemeente. Voor het herinrichten van de tuin na de sanering krijgen de bewoners een vergoeding.


Planning

De voorbereiding van een sanering, inclusief de onderzoeken, duurt ongeveer een jaar. Maar de daadwerkelijke sanering duurt maar een paar dagen tot ruim een week. De pilot met ongeveer 20 tuinen is maart 2019 afgerond. Met de ervaringen uit de pilot zijn in de periode 2020 tot en met 2023 ongeveer 240 tuinen gesaneerd in Westzaan, Zaandijk, Zaandam en Koog aan de Zaan, Wormerveer en Krommenie. In het eerste kwartaal van 2024 worden nog 11 tuinen gesaneerd, maar dan voornamelijk in Assendelft. Daarmee is het project klaar.  

Cookie-instellingen