Voortgang sanering diffuus lood

02-01-2018 3939 keer bekeken

Op 27 december 2017 is er een mailing verstuurd naar de deelnemers aan de pilot voor de sanering van de tuinen in de gemeente Zaanstad. Hierbij

Geachte heer / mevrouw …..,

 

In deze mail wil ik u de stand van zaken geven met betrekking tot de uitvoering van de sanering van diffuus lood in de tuinen in Zaanstad. Tegelijk neem ik de gelegenheid om mijzelf aan u voor te stellen. 

 

Stand van zaken

In de afgelopen periode heeft u in gesprek met de gemeente Zaanstad aangegeven mee te willen werken aan de sanering van uw tuin.

Het idee was om de sanering van de tuin uit te voeren in het najaar van 2017.  Dat is helaas niet gelukt. De planning was te optimistisch en dat vinden we ondanks dat dit een pilot is erg vervelend. Met name dat wij de verwachtingen naar bewoners niet waar hebben kunnen maken. 

De uitwerking van de diverse onderzoeken (en het uitzetten van het werk bij een aannemer) neemt helaas meer tijd in beslag dan voorzien. Wij verwachten op basis van de voortgang van de onderzoeken de eerste tuinen medio april te kunnen saneren. Dan beginnen de werkzaamheden bij de Domineestuinen. 

 

Even voorstellen

Ik ben Adriaan Verduijn projectleider bij het Ingenieursbureau van Zaanstad. Voor de sanering van het lood in uw tuin verzorgen wij  in overleg met u en samen met de aannemer de uitvoering. Bij de komende 2e keukentafelgesprekken kunnen wij nader kennismaken met elkaar.

In de tussentijd staan wij niet stil maar zijn wij volop aan het werk om de sanering te kunnen starten.                                                        

Onderstaand staat beschreven waar momenteel aan gewerkt wordt.

Wat loopt er momenteel? 

Een onderzoek naar beschermde diersoorten (is uitgevoerd, rapport volgt)

De uitvoering van een tuintaxatie voor de vergoeding (onderzoek loopt en uitwerking volgt)

Een werkwijze te kiezen of het mogelijk is om de bomen te behouden en volledig te saneren (in gesprek met deskundige voor advisering over werkwijze bij bomen)

Een goede inmeting van de hoogte van de tuin (gaat starten in januari bij de Domineestuinen en omgeving)

Een onderzoek naar een passende werkwijze voor het werken bij een gevoelige fundering van de woning (beoordelingsprotocol is klaar, randvoorwaarden voor uitvoering worden uitgewerkt)

De onderzoeken naar grondwaterkwaliteit en asbest in de bodem zijn afgerond

Wat kunt u verwachten?

De bewoners van de Domineestuinen worden in januari benaderd voor het inmeten van hun tuinen;

De bestaande bomen in dit gebied worden nader beschouwd om te kijken of deze behouden kunnen blijven bij de uitvoering van de sanering;

De andere locaties rondom de Lagedijk volgen later.

Als de onderzoeken zijn afgerond gaan we u bellen om een afspraak te maken voor een 2e keukentafelgesprek om afspraken te maken over de uitvoering van de sanering. Bij dit gesprek wordt het saneringscontract besproken en na goedkeuring door u getekend.

Daarnaast is er een handtekening nodig voor toestemming voor het uitvoeren van de sanering op uw terrein conform de gemaakte afspraken. Met dit laatste document kan de gemeente de saneringsvergunning aanvragen. Het verkrijgen van de saneringsvergunning duurt 5 weken.

Planning  

Domineestuinen en omgeving: saneren vanaf medio april – eind mei

Lagedijk en omgeving: eind mei- juni

Vragen?

Zijn er vragen met betrekking tot uw vakantie in relatie tot de saneringswerkzaamheden of andere punten neem dan even contact met ons op zodat wij hier rekening mee kunnen houden.  Deze week werken wij nog daarna zijn wij weer bereikbaar vanaf 2 januari 2018.

Wij zijn bereikbaar per telefoon of per mail.

Prettige feestdagen en een goed 2018 gewenst.

Vriendelijke groet,

 

Adriaan Verduijn

Projectleider

Ingenieursbureau

Sector openbare ruimte

Cookie-instellingen